jak mogę zarezerwować lot?

how can I book a flight?

To bardzo proste. Możesz skorzystać z dwóch możliwości. Pierwsza opcja to przesłanie do nas zapytania w formie mailowej (info@smart-jet.pl) lub przedstawienie Twoich oczekiwań podczas rozmowy z konsultantem. Do opracowania wyceny będziemy potrzebować następujących informacji – lotnisko początkowe, docelowe, liczba pasażerów oraz data podróży. Na tej podstawie nasz konsultant opracuje kosztorys lotu z uwzględnieniem najbardziej ekonomicznych parametrów.

Możesz także samodzielnie wycenić swoją podróż oraz dokonać wstępnej rezerwacji korzystając z intuicyjnej wyszukiwarki dostępnej na stronie www.smart-jet.pl. Przedstawiona poniżej instrukcja obsługi wyszukiwarki pomoże Ci z niej skorzystać.

It is easy. There are two options. The first one consists of sending us an inquiry via e-mail (info@smart-jet.pl) or stating your requirements during a phone call with our consultant. We will need a following details to prepare the cost evaluation: departure and destination airports, passenger number and date of flight. On this basis our consultant will provide you cost estimation taking into account the most economical parameters.

You can also estimate the flight cost on your own and make a preliminary booking by means of our intuitive search engine at www.smart-jet.pl. See below for instructions.

1 Skorzystaj z naszego formularza wyszukiwania. Wypełnij pola destynacji „Z” oraz „DO”. Nasz system podpowie Ci dokładną nazwę lotniska lub miasta po wpisaniu pierwszych liter. Uwaga! Prosimy o wpisanie celu podróży w języku angielskim (np. Kiev, Warsaw itd.). Zaznacz liczbę osób, godziny i daty wylotu oraz powrotu. Po wypełnieniu wszystkich pól kliknij w przycisk „Wyceń Lot”.

Use the search engine. Fill the destination fields “from” and “to”. Our system will suggest the proper name of the airport or city right after filling the first couple of letters. Caution! Fill the destinations in English (e.g. Kiev, Warsaw etc). Put the passenger number and time and date of departure and return. After filling all the boxes click the “Value” button.

Sekcja wyszukiwania

Uwaga! W przypadku wątpliwości lub problemów ze znalezieniem interesującego Cię celu podróży skontaktuj się z nami mailowo lub telefonicznie. Konsultant wskaże najbliższe dogodne lotnisko, zaproponuje alternatywne połączenie oraz oszacuje koszt lotu.

Attention! In case of any doubts or trouble with finding the required destination contact us via e-mail or on telephone. Our consultant will help you to find the nearest appropriate airport, offer an alternative connection and will estimate the price of the flight.

info@smart-jet.pl
+48 608-380-390

2 Po wypełnieniu wszystkich pól formularza oraz zatwierdzeniu, na ekranie zostanie wyświetlone okno ze wstępnymi informacjami odnośnie planowanego lotu, takimi jak: czas podróży, parametry lotu oraz wstępna estymacja ceny. Jeżeli podane informacje się zgadzają możesz kontynuować proces rezerwacji – w tym celu kliknij w przycisk „Request aircraft”.

After filling all the boxes and confirmation, a widow with initial information will appear on the screen: day of flight, flight parameters and preliminary cost evaluation. If the information provided is correct you can carry on with the booking process – click the “Request aircraft” button.

Wybór dostępnego lotu

3 W kolejnym kroku należy wpisać podstawowe dane kontaktowe: imię i nazwisko, numer telefonu oraz adres e-mail. Następnie kliknąć w przycisk „Send request”. Dzięki temu Twoje zapytanie trafi do naszej weryfikacji. Pamiętaj! Wypełnienie tego formularza nie obliguje Cię do skorzystania z oferty. Konsultant skontaktuje się z Tobą w celu potwierdzenia wszelkich parametrów oraz przedstawi ostateczną ofertę.

In the next step you have to provide your contact details: name and surname, telephone number and e-mail address. Then click the “Send request” button. We will then receive your inquiry and verify it. Remember! Filling the form does not oblige you to accept our offer. Our consultant will contact you to confirm all the parameters and will present the final offer.

Finalizacja transakcji

ODWIEDŹ NAS

CERTYFIKAT AOC

MASZ PYTANIA?

TEL. (+48) 608 380 390  / E-MAIL: INFO@SMART-JET.PL

NEWSLETTER

captcha

© 2014 SMART JET WSZYSTKIE PRAWA ZASTRZEŻONE

PROJEKT I WYKONANIE STRONY SMART JET